Zamknij

17.11.2022

Portfolio

Zysk o wartości 1 970 000 zł przy inwestycjach w reklamę Facebook Ads 91 600 zł — klub przedsiębiorców BIZON

Bizon Business Club to klub biznesowy dla przedsiębiorców z Niemiec, Polski i krajów bałtyckich, którzy posiadają już działalność gospodarczą i osiągają roczny obrót wynoszący 1 milion euro lub więcej.

 

ZADANIE:

Przyciągnij nowych uczestników wydarzeń klubowych i zwiększ liczbę mieszkańców klubu. Warunkiem przystąpienia do klubu jest posiadanie firmy, której roczny obrót wynosi co najmniej 1 milion euro.

 

ROZWIĄZANIE:

Na etapie opracowywania strategii zidentyfikowano 4 segmenty odbiorców komunikacji:

  • właściciele firm, którzy chcą zdobyć nową wiedzę w ramach klubu i skalować swój biznes;
  • właściciele firm, którzy chcą znaleźć partnerów i inwestorów do swoich projektów;
  • właściciele firm, którzy chcą poszerzyć krąg znajomych, nawiązać komunikację w ramach społeczności podobnych przedsiębiorców, po prostu uzyskać komunikację;
  • właścicieli firm, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Cele kampanii reklamowych:

  • Generowanie leadów;
  • Konwersje w witrynie.

 

Aby móc od razu zakwalifikować leada, do formularza zgłoszeniowego dodaliśmy pytanie o obroty firmy. W ten sposób menedżer miał podstawowe informacje o tym, czy dana osoba nadaje się według głównego kryterium dołączenia do klubu i uruchamiał kampanie reklamowe dla każdego obszaru z osobna, ponieważ wydarzenia odbywały się w każdym kraju. Zaczęliśmy od Polski i Niemiec, po czym klub rozszerzył się także na kraje bałtyckie.

 

Komunikacja:

 

Na początku startów testowane były 2 formaty: oferta bezpośrednia z propozycją pozostawienia wniosku o dołączenie do klubu oraz oferta z ofertą udziału w wydarzeniach klubowych (obiady biznesowe, spotkania klubowe, konferencje). Drugi format zadziałał skuteczniej, gdyż pozwolił nam najpierw poznać klub przed dołączeniem.

Twórcy utrzymali korporacyjny styl klubu. Wykorzystaliśmy kreacje z Prezesem klubu, a także TOP prelegentami, którzy uczestniczyli w konferencjach czy spotkaniach.

Twórcy reklam wskazali, że klub jest przeznaczony wyłącznie dla właścicieli firm, a także wskazali wyzwalacze, które pomogą zaspokoić potrzeby potencjalnego uczestnika: networking, partnerstwa, inwestycje, rozwój biznesu dzięki silnemu otoczeniu itp.

 

REZULTATY 16 MIESIĘCY WSPÓŁPRACY:

Wydano budżet 91600 zł.
Otrzymano 943 leady.
Koszt 94 zł za lead.

Zysk o wartości 1 970 000 zł przy inwestycjach w reklamę Facebook Ads 91 600 zł. Klub zarabia na składkach członkowskich, które wpłacane są corocznie, a także na płatnych wydarzeniach, konferencjach dla członków klubu i gości.

 

Przykłady reklam:

Reklama klubu przedsiębiorców w Polsce i krajach Europy Reklama klubu przedsiębiorców w Polsce i krajach Europy

Reklama klubu przedsiębiorców w Polsce i krajach Europy Reklama klubu przedsiębiorców w Polsce i krajach Europy

Reklama klubu przedsiębiorców w Polsce i krajach Europy Reklama klubu przedsiębiorców w Polsce i krajach Europy

0

Site

RE-CRUITER

Категория

Дата

Agencja marketingowa Kraków – iPapus